Entrevista a Joana Gómez, coordinadora de Financoop i membre del Patronat de la Fundació Fiare

entrevista-joana-gomez-coordinadora-de-financoop-y-miembro-de-patronato-de-fundacion-fiare

Joana Gómez com experta en formació, orientació, recursos financers i creació de nous instruments financers per empreses de la ESS i cooperatives, ha estat entrevistada per conèixer els entramats del sector de les cooperatives. Aquest sector, a nivell català, ha creat llocs de treball estables i de qualitat en els últims anys, donat el seu desenvolupament humà, cohesió i solidaritat amb el territori.

El finançament d’aquest tipus d’empresa passa per una cooperació entre elles i els seus stakeholders, relacions de confiança que procuren diversificar les fons de finançament, generant nous instruments que responguin a les necessitats reals de cada projecte. Les finances ètiques entren dins de la lògica d’una cooperativa, pel pes dels valors compartits, de benefici a tres nivells (social, ambiental i econòmic), i la capacitat de transformació. A part, aposta per la introducció de persones joves al sector per tal que es conegui la forma de treball que caracteritza a una cooperativa, mitjançant relacions amb universitats i cicles formatius.

La generació d’aquests nous instruments és possible per projectes com Financoop, una xarxa de cooperació entre empreses cooperatives, entitats financeres i administracions públiques, que treballen de forma conjunta per donar solucions al finançament de l’ESS i la cooperativa.

Per més informació consulta noticia

Els comentaris estan tancats.