Caisse d’économie solidaire Desjardins (Canadà)

La Caisse d’économie solidaire Desjardins va ser creada per la fusió de vuit caixes. Els seus orígens es remunten a 1923 quan va ser fundada la Caixa Popular de Sindicats Catòlics de Mont-real.

La Caisse d’économie solidaire Desjardins no només és una institució bancària especialitzada en l’economia social sinó que és l’única que s’ha dedicat per complet a això. L’esperit que guia la institució té les seves arrels en una profunda motivació pels aspectes socials. El tret distintiu de la Caisse d’économie solidaire Desjardins és que el seu primer objectiu no és fer negoci, sinó satisfer necessitats.

Des de la seva creació, el 24 de febrer de 1971, la Caisse d’économie solidaire Desjardins es va definir seguint aquests valors positius que hi ha en els éssers humans: compartir, la generositat, la creativitat i l’esperit comunitari.

D’alguna manera el que els motiva seguir és que “Ser agents del nostre propi creixement continua, 35 anys després, donant sentit a les nostres accions.”

A través dels serveis financers i l’assessorament que ofereixen, a través dels valors en els que creuen, a través de les idees que promouen, a través de les habilitats que es combinen, persegueixen els següents objectius:

  • Donar suport al desenvolupament de l’economia solidària mitjançant la construcció empresarial col·lectiva, a través de quatre xarxes: la xarxa sindical, la xarxa de la comunitat o xarxa associativa, la xarxa de cooperació i la xarxa cultural.
  • Per assessorar als clients sobre la gestió financera personal de forma prudent i socialment responsable.
  • Contribuir, conjuntament amb altres actors nacionals i internacionals, al desenvolupament de les finances solidàries.

Més informació a www.desjardins.com