Caisse Solidaire (França)

Fundada el 1997, la Caisse Solidaire recull els dipòsits dels estalviadors per concedir crèdits que promoguin la solidaritat, la creació d’ocupació i/o activitats amb vocació social, mediambiental i cultural a la regió Nord Pas-de-Calais. La solidaritat expressada a través de l’estalvi privat, permet aconseguir fons necessaris per iniciar un projecte i que també permet el desenvolupament d’una nova economia social i solidària a la regió.La Caisse Solidaire és una institució financera associada a Crédit Coopérative, que garanteix la seva liquiditat i solvència. També, la Caisse Solidaire és soci de Finansol.

Governabilitat:

Els principals accionistes de la Caisse Solidaire:

Crédit Coopératif, Conseil Régional Nord Pas de Calais, le Crédit Agricole Nord de France, Finorpa, la MACIF, la Caisse des Dépôts et Consignations, Autonomie et Solidarité, l’Union Régionale des Scop, Socoden, la Fondation pour le Progrès de l’Homme.

El Consell d’Administració:

El Consell d’Administració: Crédit Coopératif, Autonomie et Solidarité, MACIF Participations, la CRES, les Cigales, Georges Frère et Patrice Duthoit y siègent. La présidence est assurée par Patrice Duthoit

El Comitè Ètic:

S’enumeren en els estatuts de la Caisse Solidaire, que serveix per garantir la coherència en l’acció de l’empresa amb els principis que van portar a la seva creació. Es compon de 10-15 membres, designats per l’Assemblea General, i que no poden ser directors o empleats. El comitè ètic presenta el seu informe anual a l’Assemblea General.

Les comissions de compromís:

La Junta de compromís: És el responsable d’assignar els casos a estudiar. Està compost per membres que no pertanyen a la Caisse Solidaire, representants de les xarxes de socis i proporcionen una experiència rica en la creació, finançament i suport a les activitats econòmiques i/o la solidaritat social.

Més informació a www.caisse-solidaire.org