Catalunya

Quines finances ètiques hi ha a Catalunya?

Al nostre país des de fa temps hi ha entitats que ofereixen diferents serveis de finançament ètic.

D’una banda, existeixen cooperatives de crèdit que ofereixen serveis financers, cooperatives financeres socialment responsables i fundacions que presten microcrèdits. D’altra banda, hi ha entitats financeres tradicionals que no són entitats financeres ètiques però que ofereixen alguns productes i serveis que segueixen criteris ètics.

El Sistema Català de Finances Ètiques

Està format per les entitats financeres ètiques que operen a Catalunya, estan relacionades entre elles i treballen conjuntament en la promoció de les finances ètiques al nostre país.