Oikocredit Catalunya

Oikocredit Catalunya té dues línies d’actuació. La primera és difondre el concepte de les inversions socialment responsables. La segona, captar fons al nostre país, a través d’inversions a termini, per invertir-los a la cooperativa ètica Oikocredit Internacional, d’abast mundial, tot adquirint-ne accions. Per la seva banda, la cooperativa internacional utilitza aquests diners per atorgar crèdits a organitzacions locals de països en desenvolupament que tenen dificultats per accedir a finançament. Oikocredit únicament finança projectes productius i de l’economia real. Però el seu treball no és solament donar préstecs i recuperar-los, sinó que consisteix també en una anàlisi de viabilitat dels projectes a finançar, un assessorament previ a la inversió i un acompanyament mentre el crèdit és viu.

Oikocredit té com objectius:

1) Treballar amb e les persones en situació de pobresa en la seva lluita per l’autodeterminació, a través de les seves empreses productives, mitjançant la concessió de préstecs, garanties i inversions en capital.

2) Donar l’oportunitat, a totes aquelles persones i organitzacions que ho desitgin, de trobar un vehicle d’inversió que els permeti participar activament en un desenvolupament sostenible dels països del Sud.

3) Ser un model de negoci viable per a un ordre econòmic més just, que demostri que una organització que actua amb principis ètics pot ser un negoci viable, i una ajuda a les persones en situació de pobresa, tot oferint un triple retorn: econòmic, social i ambiental.

Com hi puc participar?

Les condicions per tal d’aportar els teus estalvis a Oikocredit són:

  • Inversió mínima: 200 €
  • Rendiment anual màxim: 2%
  • Termini: mínim 1 any
  • Liquiditat: aproximadament 15 dies (a partir de l’any)
  • Sense comissions

Més informació sobre Oikocredit i les característiques de la inversió a http://www.oikocredit.cat