Triodos Bank

triodosTriodos Bank és un dels referents europeus en banca ètica i sostenible. Des del 1980 desenvolupa un model de negoci bancari basat en valors i orientat a promoure una transformació social des del sistema financer. Per aquesta raó, el banc utilitza els diners dels seus clients per finançar iniciatives sostenibles de l’economia real, que treballen en els àmbits social, cultural i mediambiental. A més, és 100% transparent amb l’ús dels diners, de forma que els seus clients poden conèixer a la pàgina web el tipus de projectes que s’han finançat gràcies als seus estalvis.

Triodos Bank opera a Holanda, Bèlgica, el Regne Unit, Espanya, Alemanya i França, suma més de 600.000 clients i és membre fundador de l’Al·liança Global per a una Banca amb Valors (GABV).
 
L’entitat ofereix una gamma de serveis que cobreix les necessitats bancàries habituals de particulars i organitzacions, incloent targeta de dèbit i crèdit, hipoteca i productes de finançament específics per a empreses i institucions que treballen als sectors social, cultural i mediambiental.
 
Més informació al web de Triodos Bank