Coop 57

És una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. Regeix tota la seva activitat sobre la base dels principis de la banca ètica.

Destina els seus recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

COOP57 ha posat en pràctica un model d’organització, creixement i desenvolupament en xarxa, mitjançant el qual cada territori s’autogestiona organitzant-se en seccions territorials. Actualment hi ha cinc seccions territorials:

Més informació a www.coop57.coop