Coop 57

logo-coop57-color.jpg

Coop57 és una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. Regeix tota la seva activitat sobre la base dels principis de la banca ètica.

Destina els seus recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Es pot ser soci estalviador a Coop57 com a persona física o a través d’una entitat:

Persones Físiques:

La Llei de cooperatives de Catalunya admet la figura del soci o sòcia col·laborador. Els socis i sòcies col·laboradors són les persones que, sense ser socis a tots els efectes, es vinculen a COOP57 perquè creuen en el projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d’un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions personals que duen els socis i sòcies col·laboradors a participar a COOP57 són diverses, però en podríem destacar tres:

 • Gestionar els seus estalvis de manera coherent amb els propis principis ètics.

 • Participar i col·laborar en un projecte cooperatiu que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l’ús dels propis estalvis, és a dir, l’autogestió financera. Els socis col·laboradors poden decidir on van els seus diners.


 • Obtenir un rendiment financer lligat a un rendiment social alt. 

 

Condicions per ser soci o sòcia col·laborador de COOP57:

 • Poden ser socis i sòcies col·laboradors totes les persones físiques que comparteixin els principis de finançament ètic i solidari de COOP57.

 • Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador cal haver desemborsat el capital mínim obligatori que, tal com fixa l’acord de 20 de novembre del 1996, és de 300,51 euros.
  El pagament d’aquesta quantia es pot fer de forma fraccionada.

 • El soci o sòcia col·laborador pot fer aportacions addicionals tantes vegades com vulgui. També pot periodificar una aportació de caràcter fix mensual.

 

Entitats (persones jurídiques):

 • Poden ser socis de COOP57 les cooperatives, associacions, fundacions i altres entitats de l’economia social que duguin a terme una activitat econòmica de manera autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finançament ètic i solidari de COOP57.

 • Per adquirir la condició de soci cal haver desemborsat el capital mínim obligatori que, tal com fixa l’acord de 20 de novembre del 1996, és de 901,51 euros.
  El pagament d’aquesta quantitat es pot fer de manera fraccionada en tres terminis mensuals.

 • Les aportacions obligatòries dels socis participen dels resultats de COOP57, però no tenen cap tipus de retribució per la via dels interessos.

 • Els socis poder fer aportacions voluntàries de capital.
  Aquestes aportacions es remuneren amb un interès anual que decideix l’Assemblea i no participen dels resultats de COOP57.

 • Cap soci no pot tenir més del 25% del capital de COOP57.

 

Més informació a www.coop57.coop

Els comentaris estan tancats.