Crédal (Bèlgica)

Credal és una organització plural que vol reforçar la cohesió social i desenvolupar una societat sostenible a través de les finances.

El cor de l’activitat de Crédal és recollir els diners dels seus clients cooperatius per ser prestats a les organitzacions de l’economia social (préstecs solidaris), als microempresaris (microcrèdits) i als individus exclosos pels bancs convencionals (amb el crèdit social).

Amb el finançament adequat, 149 organitzacions han desenvolupat els seus projectes socials, 57 micro-empresaris han creat els seus propis llocs de treball i 474 persones van ser capaços de millorar les seves vides (dades de 2009).

Per reforçar els nostres esforços de les organitzacions de serveis socials i els individus exclosos del mercat de treball, els nostres serveis de consultoria de negocis ajuden a les organitzacions socials per desenvolupar i gestionar millor la seva activitat. Especial atenció a les dones desocupades, proporcionant mòduls de formació perquè puguin crear la seva pròpia empresa.

Més informació a www.credal.be