DECLARACIÓ DE CIUTADELLA. PER UNES FINANCES ÈTIQUES I GLOBALS

Les comissions i associacions de Justícia i Pau amb seu a les diòcesis de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Sant Feliu, Terrassa i Vic) i de Mallorca i Menorca, reunides en la seva trobada anual de l’any 2009, van debatre sobre les causes i conseqüències de l’actual crisi econòmica global i han fet públiques les seves reflexions sobre les mesures per avançar cap un ordre econòmic i financer global més just i una crida en favor de la banca ètica.

 

Lliçons d’una crisi econòmica global

1. En l’origen de l’actual crisi econòmica que patim es troba el mal funcionament del sistema financer global, que no respon adequadament al desenvolupament d’una economia justa al servei de totes les persones. En conseqüència, la crisi ha demostrat que, com molts ja reclamaven, són necessàries profundes correccions i més mesures de regulació, control i transparència en el funcionament de les institucions financeres i els mercats de capitals globals, per tal d’evitar episodis pertorbadors de la bona marxa de l’economia.

2. Constatem com aquesta crisi, que incideix greument en la nostra economia, afecta molt més als col•lectius de població més vulnerables del nostre país com ho demostren les dramàtiques xifres d’atur, la desemparança de moltes famílies i la restricció dels drets dels i les immigrants. Així mateix, els països menys desenvolupats veuen com es redueixen els fons d’ajuts al desenvolupament dificultant, encara més, la protecció de la seva població i les possibilitats de realització de projectes d’autonomia personal.

Mesures per avançar cap un ordre econòmic i financer global més just

És per això que, unint-nos a la veu de moltes altres persones, organitzacions i institucions, fem una crida per tal que la comunitat internacional, i tots els estats que la formen, introdueixin decididament totes les normes i mesures polítiques que siguin necessàries per avançar cap a un sistema econòmic global més just i més estable entre les quals destaquem almenys les següents:

a)Establir majors mesures de control i transparència sobre les operacions financeres i sobre els bancs, entitats d’estalvi, fons d’inversions, asseguradores i totes aquelles persones i organitzacions que mouen grans masses de capitals capaces de generar importants efectes sobre el mercat i, en situacions de crisi, obligar a grans operacions públiques de rescat.

b)Democratitzar i reformar les institucions financeres internacionals per tal de fer-les més estables i creadores de desenvolupament.

c)Afavorir les institucions financeres sense ànim de lucre que fonamentin la seva gestió en criteris ètics rigorosos i en la creació de beneficis socials.

d)Eliminar els paradisos fiscals i el secret bancari que facilita l’evasió fiscal.

e)Introduir progressivament impostos de caràcter internacional, per tal de finançar el desenvolupament dels països més pobres i el respecte al medi ambient.

f)Finalment, aprofitar aquesta crisi per avançar cap un model de funcionament econòmic no fonamentat en la producció i consum massiu de bens materials i en altres activitats que perjudiquen greument els ecosistemes. És hora de bastir un sistema econòmic no obsessionat amb el creixement pel creixement, sinó basat en garantir les necessitats bàsiques de totes les persones, en equilibri amb el medi ambient.

Crida en favor de la banca ètica

En aquest context, creiem que és el moment de donar més suport que mai a aquelles institucions financeres sense ànim de lucre que es basen en regles ètiques estrictes i es dediquen a cercar beneficis socials, especialment per als col•lectius més febles. Fem així una crida a la ciutadania a associar-se i participar en aquestes institucions, prou consolidades i sòlides en el nostre país i que ofereixen ja una àmplia gamma de serveis bancaris.

En aquest sentit, fem també una crida a les Caixes d’Estalvis per tal que assumeixin més intensament la seva responsabilitat de servei a la societat i, especialment, als col•lectius més desafavorits no només a través de l’Obra Social, sinó a través d’un funcionament més coherent amb els objectius fundacionals.

Així mateix, emplacem particularment a les diòcesis, parròquies, congregacions i altres organismes de l’Església a gestionar els seus recursos principalment a través d’entitats de finances ètiques, per tal d’assegurar que els seus diners reverteixin sempre en bé de la societat, fins i tot quan es troben dipositats en productes financers.

 

Els comentaris estan tancats.