ENTENDRE LA BANCA ÈTICA

No podem oblidar que, malgrat les consistents i creïbles crítiques a les inèrcies actuals del capitalisme, no és menys cert que aquest capitalisme globalitzat, com a gran sistema econòmic, manca d’alternatives. euskonews_ma_amb_diners.jpg

Per això, és important ressaltar que no és el camí de les grans alternatives globals el que proposa, de moment, la Banca ètica. Sí que ho és, en canvi, un camí que, centrant-se en l’àmbit concret de la intermediació financera, mostra que és possible (a la vegada que necessari i urgent) pensar en un altre model de connectar l’estalvi i el crèdit i posar-lo al servei de l’economia real.

                                                                                  Foto de René Ehrhardt

Article de Peru Sasia, director de FIARE, publicat a Euskonews

Llegir l’article

Els comentaris estan tancats.