Entrevista a Anna Fernández de SETEM Catalunya

 “Les finances ètiques podrien ser l’oli que alimenta l’engranatge del mercat social” 

AnnaFM

 

Anna Fernández

Treballa com a co-responsable a l’àrea de Campanyes de SETEM Catalunya, estant al càrrec de les campanyes d’alternatives econòmiques: Economia Solidària, Finances Ètiques i Comerç Just. Per a SETEM la participació en xarxes és una activitat estratègica i ella representa l’entitat a la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

  

 1. SETEM com a organització no governamental que vetlla per un món més just i solidari, com promou les finances ètiques?

SETEM ens definim com una organització que treballa en l’àmbit de l’Educació pel Desenvolupament, és a dir, centrem els nostres esforços i recursos en la transformació social, entenent-la com un procés d’anàlisi crítica de l’entorn que genera persones responsables i actives, a fi de construir una societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat. En aquest sentit, articulem els nostres camps d’actuació en coherència amb aquest procés: Generació de consciència crítica i ciutadania global (sensibilització i formació), Foment d’alternatives d’actuació i Generació de mobilització social.

El nostre treball de promoció de les finances ètiques inclou totes aquestes dimensions: sessions especifiques en el postgrau universitari que gestionem, som socis actius (en algun cas fundadors) de diverses entitats de banca ètica a Catalunya i l’estat espanyol i impulsem campanyes de mobilització tant de denúncia de les inversions controvertides de la banca convencional com de promoció de l’alternativa de les finances ètiques.

2. Quin paper creus que tenen les finances ètiques en l’economia social?

Crec que tenen un paper fonamental, com una peça imprescindible dins el mercat social. Entenem per mercat social una xarxa-sistema d’intercanvis basats en l’economia solidària que poden cobrir una part important de les nostres necessitats. Això vol dir que com a consumidores responsables, tenim accés a béns o serveis que han estat produïts sense explotació o de manera cooperativa i que són comercialitzats de manera justa. Totes aquestes operacions necessiten crèdit, en format d’estalvi o inversió, per tant les finances ètiques podrien ser “l’oli que alimenta l’engranatge del mercat social”.


3. “A les universitats catalanes, finances ètiques”. Què és i quins objectius té?

“ A les universitats catalanes, finances ètiques” és una campanya per promoure la Banca Ètica a les universitats que impulsem en consorci amb FETS i Justícia i Pau.

Considerem que les universitats catalanes són un actor rellevant en l’àmbit educatiu, un àmbit d’intercanvi i de creació de coneixement, així com un agent de servei públic, i per tant un client important davant les empreses de qui es proveeixen. Per això, creiem que l’àmbit universitari hauria de ser pioner en bones pràctiques en la gestió dels seus recursos i en la contractació dels seus serveis. I la gestió bancària és un d’aquests serveis.

La campanya, amb el lema “Demana Banca Ètica”, es dirigeix tant al col·lectiu d’estudiants com a la universitat com institució:

Proposem activitats de sensibilització i formació al conjunt de la comunitat universitària, per tal de reflexionar sobre l’ús que fem dels diners.

També posem al servei dels grups d’estudiants eines per a la mobilització i incidència que els permetin aproximar el funcionament del sistema financer i les alternatives al territori a la resta de companys i companyes.

I també hem fet un diagnòstic del treball entre universitats i bancs, per tal de poder oferir un acompanyament i assessorament als departaments de contractació de les universitats implicades, per tal de començar a propiciar algun acostament entre algun organisme universitari i les entitats de banca ètica a Catalunya de cara a albirar la possibilitat de plantejar una col·laboració més àmplia en el futur.

Estem amb els últims detalls i el llançament serà a mitjans d’octubre! En el llançament presentarem la web de la campanya (www.demanabancaetica.org), vídeos participatius d’estudiants preguntant-se sobre la vinculació del seu carnet universitari amb un banc, una nova exposició, i diferents accions de difusió.


4. Quines altres campanyes o accions realitza SETEM per promoure les finances ètiques?

La Campanya Demana Banca Ètica a les universitats és la més recent. SETEM treballem en la promoció de les finances ètiques en tot l’estat espanyol des de fa uns 10 anys. El nom genèric de la Campanya és Finances Ètiques (www.finanzaseticas.org) i contempla tant una vessant constructiva com la denúncia de les inversions controvertides de la banca convencional.

Per una banda, pretén convèncer la població que incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i d’inversió pot tenir un gran efecte transformador, ja que sabent on van els nostres estalvis influïm en quin tipus d’activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat estem construint. I en aquest sentit, donem a conèixer mitjançant diferents actes, exposicions o publicacions les entitats de banca ètica en els diferents territoris.

L’altra dimensió que treballem intensament és la denúncia. Mitjançant nombrosos estudis investiguem la responsabilitat del capital financer en les vulneracions de drets humans que es donen arreu i n’articulem campanyes específiques. Hem denunciat la relació de la banca espanyola amb la construcció de megaprojectes a Amèrica Llatina que estaven desplaçant comunitats i deteriorant el medi, o el finançament d’alguns bancs a empreses que vulneren sistemàticament els drets laborals. Els últims temps ens hem centrat en la campanya Banca Neta “Som clients, no còmplices” (www.bancalimpia.org) que permet d’una manera molt amena accedir a la informació de quina vinculació té el teu banc amb el sector de les armes i enviar-li una carta de queixa.

Un altre dels mecanismes que utilitzem és l’activisme accionarial. Quan un estudi ens revela una inversió controvertida que volem denunciar, demanem a la base social de SETEM que ens cedeixin accions per participar a la Junta d’accionistes d’aquell banc i fer una denúncia pública, demanant explicacions al banc. Enguany vam aconseguir 222.989 accions delegades per denunciar que el Banc Santander reparteix beneficis procedents del negoci de les armes (http://www.setem.org/blog/cat/catalunya/alcem-la-veu-a-la-junta-d-039-accionistes-del-banc-santander-som-clients-no-complices)

5. Ets optimista vers el futur de les finances ètiques en aquest país?

Molt. La crisi sistèmica que estem vivint ha despertat un esperit crític entre la societat civil que dia rere dia mostra molt interès en conèixer diferents alternatives econòmiques, essent les finances ètiques una de les propostes més demandades entre la gent. L’últim baròmetre de les finances ètiques desvetlla que ha existit un creixement del sector del 54% en el darrer any, per el que no podem més que alegrar-nos i confirmar una tendència que creiem que ens va apropant a construir una societat més compromesa i solidària.