Es constitueix formalment, SPAINSIF, el fòrum espanyol de la Inversió Socialment Responsable

El passat dia 10 de juny es va constituir a Madrid, SPAINSIF, el fòrum espanyol de la inversió Socialment Responsable.

foto_spainsif.jpgEl fòrum té com a missió primordial fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d’inversió a Espanya mitjançant el diàleg amb els diferents grups socials i contribuint al desenvolupament sostenible.

SPAINSIF està constituït per 32 entitats interessades en promoure la Inversió Socialment Responsable. Entre elles FETS, FIARE i Triodos Bank.

NP_SpainSIF_100606