ExC (Eivissa pel Canvi) proposarà al Parlament potenciar la implantació de la banca ètica

ExC (Eivissa pel Canvi) proposarà al Parlament potenciar la implantació i desenvolupament de la banca ètica. El Grup Parlamentari Mixt presentarà una proposició no de llei a la Comissió d’Afers Socials del Parlament per demanar al Govern que potenciï la Seguir leyendo ExC (Eivissa pel Canvi) proposarà al Parlament potenciar la implantació de la banca ètica