Èxits en les finances ètiques

El mes passat de novembre, concretament del dia 17 al 29, es va dur a terme el I Congrés d’Economia social i Solidària a Saragossa. Del Congrés se’n poden extreure varies iniciatives que han aconseguit èxits.
En primer lloc, Fiare Banca Ètica, la qual es va integrar a Banca Popolare Etica el passat mes d’octubre. L’any 2003 es va crear la Fundació Fiare al País Basc amb l’objectiu d’establir les bases d’una banca ètica i el 2005, es van convertir en agents de la Banca Popolare Etica, i actualment tenen 5.300 clients aproximadament, 500 dels quals són entitats. Des de llavors, han anat captant estalvi i atorgant préstecs a empreses socials. Els seus resultats han estat captar més estalvi que crèdit, realitat que els porta a plantejar-se obrir el seu servei de finances ètiques a grups no coberts com ara emprenedors, societats limitades socials, petites empreses locals, entre d’altres. Els serveix oferts per l’entitat s’han anat ampliant: comptes corrents, targetes i banca online, productes d’estalvi i inversions per estalviadors i productes de crèdits per organitzacions responsables. .
Una altra entitat interessant de considerar és Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris nascuda l’any 1996 a Barcelona i que disposa d’uns 4.000 socis, 600 dels quals són entitats. Coop57 recull l’estalvi de particulars i entitats per distribuir-lo en forma de crèdit a entitats socials lligades a l’economia social i solidària.
Aquesta cooperativa es regeix a partir de 6 principis: coherència, comptabilitat, participació, transparència, solidaritat i reflexió. Al igual que Fiare, han aconseguit captat més estalvi que crèdit ara bé, Coop 57 no és un banc i no té comptes corrents pròpies, tot i que si que disposa d’una oficina virtual on es poden realitzar consultes.

En tercer lloc, és interessant la labor d’Oikocredit Cataluña, associació creada l’any 200 amb l’objectiu de donar suport a Oikocredit internacional en la inversió ètica a països en desenvolupament i per promoure la banca ètica i les microfinances. La central d’aquesta associació es troba a Holanda, des d’on es gestionen les inversions, les altres associacions com ara la de Catalunya, fan la feina de difusió, captació de fons, devolució de les inversions i el pagament de dividends. Oikocredit Catalunya té actualment 723 socis, i a nivell internacional, 52.000. L’associació inverteix sobretot en forma de préstec però també en participació en capital. Els països més receptors de finançament són la Índia, Bolívia i Paraguai.

Per últim, destaca TAMA Cooperativa, fons ciutadà europeu d’inversió fruit de la unió de 6 cooperatives de finances ètiques de França, Bèlgica, Alemanya i Espanya. La seu es troba a Brussel·les. TAMA són les sigles de “There Are Many Alternatives” i l’objectiu principal és donar visibilitat a les finances ètiques i a l’economia social, solidària i ecològica a nivell europeu. Busca captat estalvi per invertir-lo en projectes emblemàtics europeus de transició. Les inversions són en forma de préstecs o a través de la participació en capital. Aquesta cooperativa començarà a emetre bons el mes de febrer d’aquest any, quan la CNMV ho aprovi.

Tot seguit, hi ha els enllaços d’aquestes entitats per a més informació:

http://www.fiarebancaetica.coop/

www.coop57.coop

http://catalunya.oikocredit.es/es/

http://www.tama-coop.eu/