FETS: 15 ANYS PROMOVENT LA BANCA ÈTICA

Els estalvis recollits per les entitats de finances ètiques s’han
multiplicat gairebé per 10 entre el 2007 i el 2013.

001001 CongrésL’any 1999, ara fa 15 anys, un seguit d’entitats socials catalanes, preocupades per la manca de sentit crític en l’ús dels nostres diners, es varen reunir per crear FETS, Finançament Ètic i Solidari. El seu objectiu principal era agrupar un nombre suficient d’entitats catalanes del tercer sector i l’economia social per promoure els principis de la banca ètica a Catalunya i la creació d’una entitat financera.

En el moment de néixer, un dels reptes de l’entitat era donar a conèixer una realitat força desconeguda a Catalunya: la banca ètica. Avui, Catalunya és una de les regions d’Europa que compta amb una major diversitat d’actors en l’àmbit de les finances ètiques i solidàries.

Per altra banda, el baròmetre de les finances ètiques de l’Observatori de les Finances Ètiques (un projecte de FETS) ens dibuixa una tendència creixent i encoratjadora: durant la crisi, l’evolució de l’estalvi de les llars a l’Estat Espanyol ha estat negativa, però els estalvis recollits per les entitats de finances ètiques s’han multiplicat gairebé per 10 entre el 2007 i el 2013, situant-se al voltant dels 1.300 milions d’euros. Els préstecs, tot i que no han tingut una evolució tan notable com l’estalvi recollit, també han tingut un creixement significatiu, multiplicant-se gairebé per 5 en el mateix període i acostant-se als 800 milions d’euros. Lògicament, aquests increments han anat acompanyats d’un creixement significatiu dels clients de les entitats, que a dia d’avui ja s’apropen als 200.000 a nivell estatal.

Tot això ha estat possible gràcies a la feina de moltes persones i entitats que, entre d’altres, han comptat amb espais com el de FETS per construir aquesta realitat.

Què hem fet al llarg d’aquest anys?

A l’octubre del 2000, va tenir lloc un dels projectes més ambiciosos de FETS. L’organització del 1r Congrés internacional de banca ètica a Catalunya, amb un doble objectiu, donar a conèixer l’existència d’experiències internacionals consolidades en el món de la banca ètica i encetar un debat local entre les entitats del Tercer Sector, bancs i caixes d’estalvi. Vàrem comptar amb la participació d’experiències internacionals com la Banca Popolare Etica o el Triodos Bank, avui presents a la nostra terra.

Posteriorment, l’activitat de l’entitat s’ha centrat especialment en la sensibilització i la divulgació de les finances ètiques. S’han editat llibres com “La banca ètica. Molt més que diners”, que va ser llibre de referència sobre banca ètica durant molt temps, s’ha consolidat la presència de la banca ètica en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica i en l’economia social i solidària catalana.
Des de FETS s’ha treballat intensament per acostar les finances ètiques a les administracions públiques, al món de les inversions socialment responsables, al comerç just, al microcrèdit i, darrerament, s’està treballant molt especialment amb el món educatiu, des de l’educació primària fins a la universitat, convençuts de que la transformació social comença per l’educació.
Els 15 anys agafen l’entitat en un moment de satisfacció pels èxits aconseguits i encarant reptes que haurien de contribuir a tenir un sistema financer una mica més just i sostenible. A Barcelona podem treballar amb dues entitats de banca ètica: Triodos Bank i Fiare Banca Etica, així com tenim un bon ventall d’instruments financers ètics, com Acció Solidària Contra l’Atur, COOP57 o Oikocrèdit, entre d’altres. A FETS, es seguirà treballant per eixamplar la llista amb projectes com ara el segell d’assegurances ètiques i solidàries (EthSI), un dels darrers projectes promoguts per l’entitat.