Les finances ètiques, la construcció d’una relació

Us proposem una activitat formativa per tal de conèixer i aprofundir en les oportunitats i punts de contacte entre les organitzacions no lucratives i les finances ètiques. Es comptarà amb la participació de diferents organitzacions de finances. El taller es realitza dilluns 18 de desembre de 2017 de 16.30h a 19.30h (sessió presencial al carrer de Casp, 43, 08010 Barcelona – Grup Cooperatiu ECOS).

Aquesta activitat no té cost per a les entitats però cal inscripció prèvia

Inscripcions

Els continguts que es treballaran són:

  • Presentació de dades sobre banca ètica i entitats no lucratives
  • Banca ètica per gestionar l’activitat diària: coneixem Fiare  , banca ètica adreçada tant a particulars com a empreses i organitzacions
  • Les línies de crèdit per finançar els projectes: coneixem Coop 57, entitat financera adreçada a projectes socials i solidaris.
  • Assegurances per entitats: coneixem Arç Cooperativa, assegurances especialitzades en l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables
  • Finançament de projectes de cooperació internacional: coneixem Oikocrèdit, banca ètica adreçada a projectes que lluiten contra la pobresa en països en vies de desenvolupament

2674ef90-442f-40b4-973b-eafef440527a