FORO LAC FR (Mèxic)

La constitució de FORO LAC FR, és el resultat final d’un procés d’intercanvi de reflexions, preocupacions i aspiracions de xarxes Llatinoamericanes i del Carib que agrupen entitats que presten serveis financers en l’àrea rural, que es van plantejar com a repte, el crear un espai específic per encarar accions que tinguin com a objectiu el desenvolupament dels sistemes i serveis financers rurals a la regió.

La xarxa de socis segueix en creixement i cada cop més xarxes dedicades a les microfinances rurals formen part de FOROLACFR.

FORO LAC FR vol ser el referent a Amèrica Llatina i el Carib en finances rurals, per contribuir a millorar la qualitat de vida de la població pobra rural i camperola. És una institució integrada amb xarxes organitzades a través d’organitzacions de microfinances. Es dediquen a promoure el benestar econòmic i social de les economies camperoles, pobres i altres grups vulnerables a la regió. També es vol promoure i enfortir les capacitats institucionals vinculades als seus clients.

Del seu coneixement de les tendències que puguin influir o, fins i tot, determinar el destí del mercat de l’economia rurals es generen propostes i es discuteix sobre elles. FOROLAC busca una visió compartida amb els seus socis, consolidant els valors, la missió social i els plans de desenvolupament per les regions rurals de la regió.

Es fomenta la recerca constant de noves solucions com a estratègia de millorar els avantatges competitius financera i socialment.

La transparència i la difusió d’informació sobre les operacions dels seus membres és un altre element important per FORO LAC.

Més informació a www.forolacfr.org