La Diputació de Barcelona treballarà amb la Banca Ètica al territori Català

La Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) va presentar una moció de suport i compromís actiu de la DIBA vers la banca ètica a Catalunya, moció que s’ha aprovat. Aquest fet és el resultat del treball que Catalunya ha fet durant més de 15 anys en el marc de les finances ètiques, construint instruments i fent-ne difusió i sensibilització.

Aquesta tasca ha estat realitzada principalment per les entitats de finances ètiques, Coop 57, Oikocredit, Triodos Bank i Fiare Banca Ètica, de les quals FETS en fa difusió,  ja que han estat la opció que les persones han escollit per a construir una economia social i solidària (ESS). La filosofia i tarannà d’aquestes entitats ha facilitat l’accés al crèdit a aquelles persones que no podien i no poden rebre finançament de la banca convencional, per tant durant l’episodi de crisis les cooperatives i entitats socials estan essent la resposta.

D’aquest fet se’n deriva un camí on Catalunya cada vegada més aposta per una ESS i un sistema financer alternatiu oposat al oligopoli que s’ha instaurat en el mercat, tal com ho il·lustra la moció aprovada per la DIBA.

Doncs des de l’Administració Pública s’ha de començar a operar en la gestió de certs àmbits, des de les finances ètiques i la implicació social. De la moció de la CUP-PA se’n poden subratllar algunes idees: treballar de forma activa amb la Banca Ètica, col·laborar amb les entitats coneixent el seu funcionament i operativa, promoure i difondre aquesta iniciativa als municipis de la provincia de Barcelona, i comunicar les línies de treball a les entitats i col·lectius afectats.