La NEF (França)

La NEF és una cooperativa de finances solidàries. D’ençà de la seva creació el 1988, es dedica a canalitzar estalvi responsable per finançar la creació i les activitats de desenvolupament i associacions professionals per a la integració social i el medi ambient, en virtut d’una llicència del Banc de França.

Actualment compta amb més de 20.000 membres que promouen un canvi en l’organització econòmica i social del nostre món, basant-se en un model de desenvolupament humà i social en què la producció i la distribució de la riquesa se sostinguin en els valors de solidaritat i responsabilitat.

Els principis bàsics de la NEF són:

  • Fraternitat, en el sentit de la solidaritat entre les persones i envers les generacions futures.
  • Llibertat, en el sentit de respecte per la persona humana, la llibertat d’esperit i d’opcions individuals
  • Igualtat, en consonància amb els principis cooperatius i la distribució del poder a través del criteri “1 persona, 1 vot”

 

La NEF participa en la creació de la primera cooperativa de crèdit europea, amb el seu soci italià, Banca popolare Etica i l’espanyol FIARE. Aquest projecte té per objectiu oferir a Europa una banca cooperativa alternativa basada en els principis de l’ètica i la transparència.

 

Més informació a www.lanef.com