L’Assemblea General de FETS es reuneix

Aquest 29 de juny de 2016 es van reunir les entitats sòcies de FETS per l’Assemblea General del 2016. Durant la trobada l’equip de tècniques van presentar la memòria d’activitats del 2015, i juntament amb el secretari, la memòria econòmica.

A continuació es va obrir el procès de renovació de la junta directiva actual de FETS, encapçalada per Maria Antònia Bartolí (Associació Fiare Catalunya), que ja formava part de la junta directiva essent una de les vocals, i es va mostrar la nova proposta de junta. Tot seguit,es van presentar els pressupostos pel 2016 que es varen aprovar per tots i totes les membres de l’Assemblea General d’enguany.