Les finances ètiques

Com a resposta a la configuració del sistema financer i partint de la premissa que els diners han d’estar al servei de les persones neixen les finances ètiques i dins d’elles la banca ètica.

Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals.

El finançament ètic incorpora l’ètica en el conjunt del procés del finançament. Els estalviadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.