Els nostres objectius

El nostre objectiu de fons és la transformació social en positiu buscant realitats més justes, sostenibles i més humanes. FETS hi pretén contribuir a través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i solidàries.

Això es concreta en les següents línies d’actuació:

  • La sensibilització i difusió sobre l’ús ètic, responsable i solidari dels diners.
  • La promoció de les entitats financeres que ja ofereixen instruments de finançament ètic a Catalunya.
  • La interlocució amb les administracions públiques i altres actors socials.
  • La prestació de serveis per a obrir noves vies d’acció i presència social així com incidir en l’àmbit educatiu i de la formació.
  • La generació de coneixement i informació, estudis i anàlisis de temes rellevants al voltant de les finances ètiques.
  • L’impuls de l’Observatori de les Finances Ètiques i del segell d’assegurances ètiques ETHSI.
  • L’articulació i la construcció d’un sistema financer ètic que ofereixi instruments financers específics i serveis financers amplis que estructuri, enforteixi i faciliti l’expansió del projecte de les finances ètiques.