Triodos Bank

  triodos

Triodos Bank és un banc ètic d’origen holandès amb més de 30 anys d’experiència que opera a Catalunya des del 2006 i que posa en pràctica una política d’inversió responsable, especialitzada en els següents sectors:

  1. Natura i Medi Ambient: Agricultura ecològica o biodinàmica; energies renovables; arquitectura i construcció bioclimàtica;tecnologia mediambiental( transport, aigua, residus, etc.).
  2. Sector Social: Integració social de persones en risc d‟exclusió social, salut i assistència social als més febles i persones amb necessitat de cures especials, cooperació al desenvolupament, comerç just, microcrèdits, etc.
  3. Cultura: Activitats artístiques i culturals, educació, arts plàstiques i escèniques, música, desenvolupament personal i espiritual, turisme sostenible i cultural.

   

  La seva missió és:

  • Contribuir a una societat que fomenti la qualitat de vida i es centri en la dignitat humana.
  • Facilitar a persones, empreses i organitzacions un ús responsable dels diners i fomentar un desenvolupament sostenible.
  • Proporcionar als clients uns productes financers sostenibles i un servei de qualitat.

   

   

   

   Qualsevol persona pot ser client de Triodos Bank i estalviar de manera socialment responsable. Actes habituals com obrir un compte d’estalvi o domiciliar els rebuts o la nòmina, poden contribuir a construir una societat més equitativa. La captació d’estalvi per part de Triodos Bank va dirigida a particulars, empreses i institucions que vulguin estalviar en la mateixa direcció que els seus ideals i saber què fa el banc amb els seus diners.

   Els productes bàsics que ofereix Triodos Bank als seus clients són els següents:

   Compte operatiu o compte corrent: El Compte Operatiu Triodos és un compte corrent sense despeses d’obertura ni manteniment, que permetrà realitzar els seus ingressos o disposar dels seus diners mitjançant xecs, transferències i domiciliació de rebuts. El primer ingrés només es pot realitzar mitjançant transferència o rebut.

   Comptes d’estalvi: Triodos Bank ofereix varies modalitats de comptes d’estalvis “a la vista” amb total disponibilitat dels diners. Depenent de la modalitat es poden donar part dels interessos a projectes solidaris de diferents ONG’s i les comptes d’estalvi van des de un Compte Infantil pels més petits, Compte triodos Empresa o Compte Triodos, entre d’altres.

   Dipòsits: Ofereixen la màxima rendibilitat pels seus estalvis, amb tota la seguretat d’una imposició a termini. Es poden escollir diferents dipòsits que van des dels sis mesos fins als cinc anys segons necessitats i preferències.

   Estalvi periòdic: Donant una única ordre d’ingrés periòdic, s’ingressa cada més al seu compte a Triodos Bank la quantitat que es vulgui des del seu compte d’una altre entitat, de forma automatitzada i sense cap tipus de cost o esforç.

   Targeta de crèdit: La Targeta Visa Triodos és per realitzar les seves petites compres diàries i també pot disposar d’efectiu. Les seves característiques són:

   • Triodos Bank compensa una tona de CO2 si es realitzen una mitjana anuals de cinc o més compres amb la targeta.

   • Fabricada amb plàstic reciclable (sense PVC).

   • Retirada d’efectiu als caixers 4B.

   • Gratis el primer any. A partir del segon té un cost de 18€/any.

   • Avìs per SMS dels càrrecs al seu compte.

   • Amb la primera compra, es planta un arbre al “Bosc Triodos”.

   Més informació a www.triodos.es

    Els comentaris estan tancats.