5 exemples d’impuls de les Finances ètiques des de l’Administració Pública

Un article de Sílvia Martínez Balibrea- Som Comerç Just i Banca Ètica

La crisi econòmica que ha assolat el país durant els últims anys, ha destapat les males pràctiques comeses per la banca tradicional: rescats bancaris, desnonaments, clàusules terra, paradisos fiscals, inversió en armes, l’estafa de les preferents o les targetes black, en són només alguns exemples. Aquest fet ha propiciat el descontentament de la població cap als grans bancs, beneficiant així el creixement de la banca ètica no només a nivell individual sinó també a nivell d’organitzacions, entitats, empreses i administracions públiques. Es tracta d’una alternativa real a l’oligopoli dels bancs convencionals, un nou model bancari més transparent, que basa els seus serveis en els principis de l’economia social i solidària.

La trajectòria que han anat seguint les finances ètiques en els darrers anys, ha estat molt positiva. Segons l’últim informe publicat per FETS-Finançament Ètic i SolidariBaròmetre de les finances ètiques 2016l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha incrementat un 12,29% sobre l’any anterior, arribant als 2 bilions d’euros, i gairebé s’ha multiplicat per 15 en els últims 10 anys. La xifra de préstecs realitzats també s’incrementa fins un 18,58% en l’últim any i s’ha multiplicat per 6 durant els últims 10 anys. Aquesta dada contrasta amb l’estancament que presenten les xifres d’evolució dels préstecs concedits per part de la banca convencional i demostra que la banca ètica segueix apostant pel compromís amb els seus clients i els seus projectes.

Per últim, només en un any el nombre de clients de les finances ètiques s’ha incrementat gairebé un 10%, arribant ja als 236.000.

Money and plant.

Tot i aquestes dades esperançadores, encara hi ha molta gent que desconeix l’existència d’alternatives a la banca convencional i d’altres que, tot i conèixer-les, encara hi desconfien. És prioritari doncs, exigir polítiques públiques que promocionin i donin suport a les finances ètiques, per fer-les més visibles i extensives a la resta de la societat.

Com poden col·laborar les administracions públiques amb la promoció de les finances ètiques?

Llegeix l’article complet aquí