Actualitat

CATEGORIES

Notícies
18 octubre 2019

Les finances ètiques es consoliden i concedeixen préstecs per valor de 1.474 milions d’euros a l’economia real

NOTA DE PRENSA

L’Observatori de les Finances Ètiques ha presentat les dades del creixement de les finances ètiques l’any 2018

Madrid 18 d’octubre de 2019

Avui ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries 2018, que mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’últim any.

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques s’ha reforçat la importància d’unes finances ètiques que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques. En aquest sentit,  s’ha apuntat que la banca ètica “està molt lluny de les activitats especulatives, el finançament de la indústria de la guerra o l’obertura de filials en paradisos fiscals per eludir impostos”.

El coordinador de l’Observatori, Sergi Salavert, ha destacat de l’informe que “l’evolució de las finances ètiques a Espanya continua sent positiva”. Destacant, sobretot, els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya han passat dels 1.267 milions d’euros als 1.474 milions l’any 2018 incrementant-ne un 16,31%.

També, segons dades de l’informe, aquest increment del volum de préstecs de les entitats financeres ètiques a l’economia real, ha explicat el Sergi Salavert, “contrasta amb les xifres d’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals a l’Estat espanyol”.

1

Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser del 1,68 % el 2018, en contraposició al de la banca tradicional, que es va situar en el 5,81 %.

El número de persones usuàries s’ha reduït un 2,58% però malgrat la pèrdua de persones usuàries, el capital social de les finances ètiques va continuar creixent situant-se per sobre dels 191 milions d’euros, incrementant-ne un 6,45% respecte l’any anterior.

Les entitats de finances ètiques que operen a l’estat han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. A l’estat, el sector més finançat amb un 40,64% és el mediambiental, seguit pel sector social (22,84%) i el cultural (14,41%). El 22,11% restant correspon a particulars i administracions públiques. A nivell internacional, el 76,16% del finançament es fa a través de microcrèdits.

El món assegurador també forma part del sector financer i és de fet un actor inversor clau. Per incorporar-ho al Baròmetre s’han utilitzat com a referència aquelles entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat, s’ha mostrat com les assegurances ètiques gestionen un volum de primes de 637.753.230 euros, a la vegada que tenen  inversions realitzades que superen els 1.630 milions d’euros.

En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades per l’EthSI han gestionat més de 1,4 milions de pòlisses l’any 2018.

Dins l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intermediades de més de 12 milions d’euros a partir de les més de 20.000 pòlisses gestionades.

La veu de les entitats

Representants de les principals entitats de finances ètiques analitzades al Baròmetre han reflexionat sobre els reptes de futur de les finances ètiques a l’estat espanyol.

Marcos Moreno del Grupo ACM España, va ressaltar que: “el Grup ACM Espanya aposta per les assegurances ètiques i solidàries, amb la finalitat de fer del sector de les assegurances i financer un espai en el qual les persones, les famílies i les seves necessitats siguin l’origen, el centre i l’objectiu últim del conjunt de l’activitat. El Segell EthSi és la confirmació que estem fent les coses bé, gràcies al compromís de millora continua del Grup i la seva orientació al compromís amb el benestar social en general i dels clients en particular”.

Per últim, David Sánchez de Seryes va destacar que “les assegurances ètiques neixen com una eina financera al servei de la ciutadania per combatre els abusos del sector”, i va afirmar que la seva entitat “vol ser l’exemple que mostra com el canvi és possible i l’aposta de Seryes perquè les entitats asseguradores comparteixin els principis de les finances ètiques”.

Més sobre l’Observatori de les finances ètiques

L’observatori vol ser un espai de trobada dels diferents actors del sistema financer ètic de l’Estat, promogut i coordinat des de FETS – Finançament Ètic i Solidari, que es dedica bàsicament a l’observació, anàlisi i elaboració d’estudis, tant puntuals com periòdics, de la realitat de les finances ètiques i del seu impacte en la realitat socioeconòmica catalana i espanyola.

DESCARREGA EL BARÓMETRE EN EN PDF

 

Més informació o entrevistes:

Marta Ruiz – Premsa

626970482 / comunicacio@fets.org

 

BARÒMETRO-FINANZASETICAS-CATALÀN2.indd

´Presentación (3)

barcelona -cat