Actualitat

CATEGORIES

Notícies
25 gener 2021

Comença el Fòrum social Mundial 2021

El pròxim 23 de gener fins al 29 de gener 2021 se celebra el punt de partida del Fòrum Social Mundial 2021 de manera virtual i que de fet compleix el seu 20è aniversari de la creació del Fòrum Social Mundial, que va tenir lloc el gener de 2001 a Porto Alegre el Brasil.

En el FSM 2021 es continuarà amb un ampli i intens procés de debats amplis i profunds sobre les crisis del capitalisme i es promourà l’articulació de les respostes polítiques i accions globals, així com la confrontació amb el Fòrum Econòmic de Davos. Al llarg del 2021 es continuarà amb les campanyes, lluites i accions fins a la pròxima edició planetària postpandèmica del Fòrum Social Mundial, que hauria de tenir lloc a la fi de 2021 o principis de 2022, que s’està programant en Mèxic.

Mapatge d’experiències educatives en finances ètiques al Fòrum Social Mundial 2021

En el marc del FSM 2021, des de la RedEFES – Xarxa per una Educació en les Finances Ètiques i Solidàries, es vol continuar amb el treball col·laboratiu realitzat en el marc del FSMET 2020, i fer una crida al conjunt d’experiències educatives en finances ètiques a escala local i global el 28 gener a les 15h.

La RedEFES és un espai de trobada entre professorat i entitats de finances ètiques i de l’educació transformadora per a compartir recursos pedagògics i metodològics que incorporen l’anàlisi dels impactes socials, econòmics i ambientals del sistema financer i que faciliten l’impuls de les finances ètiques com a eina de transformació social.

Des de la RedEFES s’han anat recollint diverses experiències en finances ètiques i ara es va un pas més enllà i es fa una crida al mapatge d’experiències educatives en finances ètiques des de les entitats impulsores de la RedEFES: FETS, Fundació Finances Ètiques, Oikocrèdit Catalunya, Finantzaz Haratago i en col·laboració amb la Campanya per un Currículum Global d’Economia Solidària, per a identificar més iniciatives a escala local i global i visibilitzar-les en el marc del FSM 2021.

Les experiències en finances ètiques i solidàries recollides es visibilitzaran i compartiran en l’espai d’experiències del bloc redefes, perquè tant el professorat com altres agents educatius, puguin replicar l’aprenentatge d’una educació transformadora sobre les finances ètiques.

SUMA’T AL MAPATGE D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES EN FINANCES ÈTIQUES

ALTRES ACTIVITATS

I, per finalitzar, a l’Àgora FSM 2021 el pròxim 28 de gener a les 14h UTC es convida al conjunt d’experiències educatives en finances ètiques a escala local i global, a compartir les seves iniciatives en l’espai virtual  i visibilitzar les mirades locals i reforçar possibles aliances i el treball en xarxa amb persones interessades en l’educació econòmica, inclusiva, sostenible i transformadora.

PARTICIPA EN L’ÀGORA DEL FSM PER COMPARTIR LA TEVA EXPERIÈNCIA