Actualitat

CATEGORIES

Notícies
4 abril 2019

LES ASSEGURANCES ÈTIQUES SEGUEIXIEN CREIXENT I INCORPORANT NOVES ENTITATS I PRODUCTES

Amb les últimes entitats registrades al segell europeu EthSI, Seguros Lagun Aro i la corredoria Nortlan, es consolida una altra manera d’entendre les assegurances 

Aquest any 2019 el segell EthSI continua registrant noves entitats i ampliant el sector de los assegurances ètiques.  Amb la recent incorporació de la corredoria Nortlan i les renovacions de Mútuacat i Previsora General, actualment hi ha un total de 8 entitats registrades entre mutualitats, corredories i companyies asseguradores.

Segons dades de l’últim Barómetre de les Finances Ètiques publicat, el volum de primes gestionades pel sector assegurador ètic s’aproxima als 650 milions d’euros, el què representa l’ 1,01% del volum de primes del sector assegurador a Espanya.

photo-1548064734-501dda1c07c9

A dia d’avui, les entitats registrades són Arç Cooperativa, Grupo ACM España (Atlantis – Agrupació), Previsora General, Mútuacat, Nortlan, Seguros Lagun Aro, Seryes i Social Partners. Totes elles estan demostrant el seu compromís amb els valors i principis que certifica el segell europeu EthSI d’assegurances ètiques.

L’ EthSI també certifica productes i aquest març ha validat per primera vegada el producte Mutualcoop, desenvolupat per Previsora General i Arç Cooperativa. En l’àmbit de productes certificats es valoren aspectes com la transparència en les clàusules i la seva gestió,  el foment de la sostenibilitat social a través dels criteris de determinació de las primes i el foment de la sostenibilitat ambiental en assegurances de danys i patrimonials. Actualment existeixen 13 productes certificats.

Segell Europeu EthSI

El segell d’àmbit europeu EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance ) es un distintiu que valora la qualitat en la gestió de les companyies d’assegurances, les corredories i mediadors, al mateix temps que certifica productes asseguradors d’entitats registrades. El segell està promogut per l’Observatori de les Finances Ètiques dins de l’Associació FETS – Finançament Ètic i Solidari.

Criteris del segell EthSI

Per registrar-se es tenen en compte paràmetres relacionats amb el comportament ètic de l‘organització, el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

El segell EthSI valida l’adopció d’aquests criteris, amb la finalitat de donar transparència al mercat assegurador amb el doble objectiu de facilitar a les persones usuàries una eina per escollir el producte assegurador que més s’ajusti als seus valors en funció d’uns paràmetres objectius i fomentar la pràctica ètica dins el sector de les assegurances.

La certificació EthSI es desenvolupa a través d’un Comitè Avaluador independent, format per especialistes vinculats a l’economia social i solidària, les finances ètiques i la cooperació internacional.

www.ethsi.net

 

Observatori de les Finances Ètiques promogut i coordinat per FETS

 

FETS (Finançament Ètic i Solidari) és una associació de segon nivell que agrupa entitats del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Des de la seva creació el 1999, FETS treballa per fer visible que les finances ètiques van més enllà d’una idea o un etern projecte i que es quelcom tangible i real.

www.fets.org