Actualitat

CATEGORIES

Notícies
30 març 2023

Assemblea de FETS amb noves entitats, recanvis a la junta i compromís renovat amb les Finances Ètiques

El passat dimecres 29 de març, la sala polivalent del Grup Ecos va acollir una nova Assemblea General d’entitats sòcies de FETS. Abans del començament d’aquesta, les assistents van poder gaudir de la presentació del recurs Tresoreria Transformadora, dissenyat pel CRAJ i LaCoordi amb Escoltes Catalans i Esplac. Representants d’aquestes entitats van compartir les motivacions de la proposta, les dificultats i els límits que es van trobar en el procés d’elaboració, i el resultat final. La presentació va aportar molts elements de reflexió i va trencar algun prejudici sobre la distància entre les generacions més joves i les finances ètiques.

Després de la presentació, es va iniciar l’assemblea pròpiament dita. La primera part es va dedicar a valorar l’activitat del 2022, destacant projectes com el nou format d’activitat a la FESC, les jornades de la RedEFES o el nou Papers de l’Observatori publicat, així com el tancament econòmic. Un cop finalitzat aquest repàs, va ser el moment de l’entrada de noves entitats, en què l’assemblea va ratificar l’alta de CoopHalal, prèviament aprovada per la junta. La junta, l’espai de govern de l’entitat, continuarà comptant amb una representant de Setem Catalunya, tot i que canviant de persona, amb la substitució de l’Elena Romagosa per part de la Núria Arboles. 

Al darrer tram de l’assemblea el tema del debat va ser el pla d’actuació per aquest 2023, marcat per la continuïtat en el marc de l’actual Pla Estratègic. Algunes de les activitats més destacades van ser l’Escàner de les Finances Ètiques, una col·laboració més estreta amb el Festival Cruïlla, i la publicació dels nous informes. Un altre punt destacat va ser el relacionat amb la línia estratègica de governança i participació, plantejant accions específiques per a les diverses tipologies de les entitats sòcies de FETS, i contribuint al repte d’implicar més la base social en l’entitat. A continuació, va presentar-se el pressupost per al 2023 vinculat al desplegament del pla d’actuació. L’Assemblea va aprovar ambdues propostes per unanimitat.

 

Consulta la memòria 2022

Vídeo-resum de la memòria 2022

Pla d’actuació 2023