Assemblea general ordinària de socis i sòcies de FETS

El dia 1 de juny va tenir lloc l’assemblea de persones sòcies de Fets.
A la reunió es va informar i va aprovar la Memòria d’activitats de l’Associació.
Es va presentar i va aprovar el Balanç Econòmic del 2016 i el balanç d’auditoria interna.
I es va informar sobre la incorporació d’una nova persona a la junta directiva.

cof
cof
cof
cof