Actualitat

CATEGORIES

Notícies
28 setembre 2010

Banca social actual

La banca ètica configura la seva oferta amb un criteri de transparència en les seves inversions i una millor presentació de la informació. Encara que els seus productes són menys rendibles que els de la banca tradicional, ofereix dipòsits, comptes d’estalvi i préstecs a particulars i a empreses que s’avaluen amb paràmetres més benèvols per al client.

Notícia publicada a consumer.es

Llegir la notícia