Actualitat

CATEGORIES

Notícies
3 novembre 2008

BANCA ÈTICA: MÉS ENLLÀ DE LA PROTECCIÓ AMBIENTAL

bpe_medi_ambient.jpgEl desenvolupament sostenible passa necessàriament per la protecció activa del medi ambient i els seus recursos, perquè està estretament relacionat amb la qualitat de la vida de les nostres comunitats i perquè la seva conservació constitueix també la garantia de futur per a les generacions esdevenidores.”

(Marco Bianqui Responsable d’Energia de Banca Popolare Etica)

És per això que Banca Ètica proposa productes financers coherents amb les tecnologies (estalvi i eficiència energètica, fonts renovables), posant una especial atenció al procés d’avaluació dels projectes.

Aquest escenari va en la direcció d’una reducció de consums (no solament d’energia), de la tutela del medi ambient i de la generació distribuïda (una forma de” democràcia energètica”), per tant l’oferta de Banca Ètica s’articula en finançaments de petites plantes per a l’estalvi energètic, la producció d’energia de fonts renovables i els projectes d’autodeterminació energètica de les comunitats.

Aquesta atenció a la qüestió energètica no pot ser separada de l’atenció a les persones i a la societat on treballem, encarregant-nos de tenir estils de vida responsables i desenvolupant iniciatives econòmiques socialment responsables. En aquest sentit hi ha dos projectes en els quals participa Banca Ètica: el projecte “Echo Action” on hi ha 2.000 famílies en tota Europa que segueixen cursos de sensibilització sobre temes energètics i mobilitat sostenible (al final hi ha trobades entre famílies, instal•ladors sensibles i bancs ètics per a un servei complet); I el segon projecte, Energia Solidale, treballa per al desenvolupament i la formació de cooperatives socials en el sector de l’eficiència energètica: així més persones desfavorides provinents del món de la droga o de la presó poden trobar una oportunitat d’inserció laboral en un sector en creixement.