Baròmetre

El baròmetre de les finances ètiques i solidàries és una valoració anual de l’evolució de les finances ètiques i solidaries a l’Estat.

Presenta variables quantitatives i qualitatives de les entitats que representen el nucli del sistema financer ètic i en un futur incorporarà una valoració qualitativa de la resta de productes solidaris comercialitzats a l’Estat que es coneixen com a “inversions socialment responsables”.

El baròmetre neix amb la voluntat de posar a l’abast de tothom, cada any, la realitat de les finances ètiques amb un format senzill, integrador i rigorós i, per aquesta raó, pensem que pot resultar d’utilitat per totes aquelles persones i entitats que estiguin interessades en disposar d’informació actualitzada sobre les entitats i els productes de finançament ètic.

 

Baròmetre 2020

Baròmetre en pdf
Baròmetre interactiu

Baròmetre 2019

Baròmetre en pdf
Baròmetre interactiu

Baròmetre 2018

BARÒMETRO-FINANZASETICAS-CATALÀN2.indd

Baròmetre 2017

c

Baròmetre 2016

barometre

Baròmetre 2015

barometre 2015cat

 

 

 

 

 

 

 

 

Baròmetre 2013

barometre 20133

Baròmetre 2012

Barometre 2012 portada