Baròmetre 2008

En aquesta primera edició del “Baròmetre de les finances ètiques” us presentem, per primera vegada a Catalunya i Espanya, l’estat actual de les entitats financeres ètiques i l’evolució de la seva activitat des de l’any 2005.

Les finances ètiques estan adquirint una progressiva rellevància social i econòmica a Catalunya i també a Espanya que s’ha de potenciar per la situació d’endarreriment que tenim en comparació amb altres països europeus. I no només promouen una activitat econòmica basada en valors en el terreny del discurs i les idees, sinó que a través d’organitzacions com el Coop 57, Acció Solidària contra l’Atur, Oikocrèdit Catalunya o el Triodos Bank, recolzen projectes empresarials socialment responsables que avui, en l’actual context de crisi econòmica, són més necessaris que mai.

Introducció Baròmetre 2008

Baròmetre de les Finances Ètiques 2008