Baròmetre 2009

El 2009 ha estat un any complicat per les finances. Tot i que algunes economies, fora de l’estat, presentaven alguns signes de recuperació la crisi financera continuava el seu curs. Així moltes empreses i particulars continuaven amb greus problemes per trobar finançament pels seus projectes.

Lluny d aquesta tònica general, algunes entitats, les entitats financeres ètiques, continuaven en la seva línea de donar suport als projectes que presentaven un clar impacte social positiu. Com veurem, el volum de préstecs concedits per les entitats financeres ètiques ha continuat creixent de forma significativa durant el 2009.

A continuació us presentem l’edició del Baròmetre corresponent a l’any 2009.

Introducció Baròmetre 2009

Baròmetre de les Finances Ètiques 2009