Baròmetre 2011

(avanç de dades Baròmetre 2011)

  • La banca ètica, tot i la crisi econòmica segueix creixent a un molt bon ritme durant el 2011.
  • Durant el 2011, el volum total de dipòsits ha crescut un 54% respecte l’any 2010, i el volum en préstecs un 24% en el “nucli” de les finances ètiques a l’Estat Espanyol.
  • La morositat del sistema financer ètic és més de tres vegades inferior als del conjunt del sistema financer espanyol.
  • Cada cop més persones decideixen apostar per un model financer que inverteix només en sectors que transformen positivament la nostra societat

El sector de les finances ètiques a Catalunya ha crescut considerablement, durant el darrer any. Tot i el context de crisi financera en el que ens trobem des de fa alguns anys, les finances ètiques no han parat de créixer. Si bé és cert que els volums gestionats sota criteris ètics encara representen una quota molt petita en comparació amb el total del sistema financer espanyol, el creixement acumulat en els darrers anys és força considerable.

Evolució i creixement:

Durant l’any 2011, el conjunt de les finances ètiques a l’Estat Espanyol ha seguit la seva evolució positiva dels últims anys augmentant de forma significativa, tant els dipòsits recollits (increment del 54%) com els préstecs concedits (increment del 24%) respecte l’any 2010.

Això, en xifres absolutes significa un volum de dipòsits recollits de 575 milions d’euros i més de 600 milions d’euros en préstecs.

El creixement acumulat des de l’any 2005 és, en el cas dels dipòsits, del 1.760% i, en el cas dels préstecs, del 1.150%, representant uns multiplicadors espectaculars.

Morositat:

La morositat del sistema de finances ètiques s’ha tornat a mostrar sensiblement inferior al del conjunt del sistema financer espanyol. Mentre que l’índex de morositat en el conjunt de les entitats de finances ètiques està al voltant del 2%, la morositat del sistema financer es va enfilar fins al 7,60% durant l’any 2011.

Aquestes dades demostren la fiabilitat, la responsabilitat i la seguretat en la gestió que, les entitats de finances ètiques, porten a terme en relació als dipòsits recollits i els préstecs concedits.

Dades de les principals entitats financeres ètiques: Coop 57, Fiare, Oikocredit i Triodos

Coop 57

Per la cooperativa de serveis financers Coop57 el 2011 ha estat un any molt positiu amb un increment del 34% respecte l’exercici 2010 pel que fa als dipòsits superant els 10 milions d’euros i d’un 33% pel que fa als préstecs concedits arribant fins als 8,2 milions d’euros.

Fiare

FIARE va tancar l’any 2011 amb un increment del 15% en dipòsits i del 46% en préstecs concedits superant els 50 milions d’euros intermediats (estalvi i crèdit gestionat). És destacable l’increment sobretot en els préstecs concedits passant dels 16 a més de 24 milions d’euros. A més a més, FIARE ha seguit avançant amb pas ferm en la recollida de capital social per part d’entitats i ciutadans i que ara mateix ja representa més de 3 milions d’euros.

Oikocredit

Oikocredit va tancar l’any amb un estalvi recollit per valor de 7,5 milions d’euros. Això suposa un increment del 20% respecte l’any anterior. També durant l’any 2011 es van concedir préstecs per valor de 6,7 milions d’euros amb un increment del 26% respecte el 2010.

Triodos Bank

 

Triodos Bank és el banc més gran en volum de negoci del sector financer ètic espanyol. L’any 2011, Triodos Bank, va augmentar de forma molt important el número de clients i per tant els recursos captats. Així, el volum de dipòsits es va veure incrementat en un 58% arribant als 528 milions d’euros i el volum de préstecs concedits va créixer un 23% fins als 564 milions d’euros.

 

Quadre resum de dades de volums, quotes i evolució:

avan barmetre 2011