Conclusions del II Congrés de Economia Social i Solidària (ESS)

El document que es presenta a continuació és el resultat d’un intens treball realitzat en el marc del II Congrés de Economia Social i Solidària (ESS) celebrat els dies 10, 11 i 12 de novembre del 2016 al Bizkaia Aretoa (Bilbao). Aquest Congrés va ser impulsat i organitzat per REAS Red de Redes i REAS Euskadi, i va comptar amb la col·laboració de la Facultat de Relacions Laborals i Treball Social de la Universitat Pública del País Basc (UPV/EHU) i amb el suport financer del Govern Basc, a través de l’Agència Basca de Cooperació i del Ajuntament de Bilbao, a través de Bilbao Ekintza.La definició i el disseny del Congrés va ser resultat d’un treball col·lectiu, un procés participatiu i col·laboratiu en el que han pres part organitzacions i persones procedents d’àmbits molt diferents.En el Congrés van participar aproximadament 450 persones, que es van distribuir en sis eixos als quals s’abordaven diverses temàtiques des de la perspectiva de les tres dimensions d’acció del moviment de la Economia Solidària: Acció econòmica, desenvolupament de iniciatives socioeconòmiques de caràcter autogestionat; acció sociopolítica, de denúncia, sensibilització i aliança amb altres moviments socials en les resistències en front al capitalisme i el impuls de transformacions estructurals; i acció polític-institucional, la promoció de polítiques públiques orientades al canvi des dels principis de la ESS.

En el document de avaluació, es troba una apartat sobre el que ha significat el Congrés en números, i altre amb la avaluació de les persones participants.Per altre banda, en el document de conclusions, trobareu una valoració general des del grup motor i un text de conclusions per cada un dels sis eixos plantejats.

CESS