Constituida l’Associació Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries

El passat mes de febrer va tenir lloc a Sevilla la firma de l’Acta de constitució de l’Associació xarxa de finances alternatives i solidàries. Són moltes les organitzacions de tot l’estat espanyol, entre d’elles FIARE, les que formen part d’aquesta associació, impulsant l’economia alternativa i solidària.

La tasca principal de l’Associació serà la coordinació del circuit de les finances locals alternatives i solidàries, la coordinació de les possibilitats i límits de l’activitat parabancària en el marc de les finances ètiques i la seva vinculació i sinèrgia en el sistema de finances ètiques. Així com també promoure l’estalvi per projectes d’economia social, la creació de llocs de treball i la cobertura de necessitats bàsiques en situacions o risc d’exclusió social.

Font: