Criteris del segell

El segell certifica productes asseguradors a través d’una sèrie de paràmetres: foment de la sostenibilitat social, ambiental i transparència.

Aquests productes són presentats per companyies asseguradores que han d’estar registrades a l’observatori. Aquest registre es fa a partir d’una avaluació de diferents criteris sobre la dimensió ètica i solidària de l’organització.

La comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestors (corredors, corredories, brokers), registrats i avaluats per l’observatori sota aquests criteris.

Criteris avaluats per al registre d’asseguradores i comercialitzadores:

  • Avaluació RSC/RSE (si/no, externa o autodeclarada amb compromís d’externalitzar)
  • Inversió èticament orientada (Finances ètiques i/o ISR) només producte
  • Comitè ètic (existència si/no)‏ o és una entitat de l’economia social solidària
  • Usuari de banca ètica (si/no, % sobre tresoreria / pressupost)‏

Criteris avaluats pel producte:

  • Foment sostenibilitat social
  • Transparència
  • Foment sostenibilitat ambiental només assegurances de danys i patrimonials

Comitè avaluador:

La certificació de l’EthSI per als productes, i el registre per a les companyies asseguradores i per als gestors el realitzarà a través d’un comitè avaluador extern i independent a l’EthSI, a l’Observatori i a FETS.

Consulta els membres del comitè avaluador aquí