Actualitat

CATEGORIES

Notícies
11 novembre 2008

DAVANT LA CRISI FINANCERA MUNDIAL, BANKTRACK I SETEM PROPOSEN ALS BANCS MESURES CONCRETES DE CANVI

06/11/08 – La Xarxa Internacional BankTrack, de la que SETEM forma part, ha presentat la seva visió de la crisi financera, després de celebrar a Madrid la seva reunió estratègica anual.

2008-11-06-ruedadeprensa-setem-banktrack-declaraciondel_escorial_024.jpgAlgunes de les propostes presentades han estat: la disminució de la influència política que tenen actualment els bancs, l’existència de l’obligació que els bancs coneguin en profunditat a les empreses a les quals financen i la prohibició dels paradisos fiscals ja que "són les pràctiques més evidents de secretisme en els bancs i que provoquen que els països en vies de desenvolupament i d’economies emergents perdin uns 800 mil milions de dòlars per any”.

Llegir la noticia