Actualitat

CATEGORIES

General
9 maig 2023

Des dels municipis, impulsem les finances ètiques

PROPOSTES PER FOMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES A TRAVÉS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Des de la mirada social del sector públic, i recollint la voluntat transformadora de les finances ètiques i solidàries, cal continuar reforçant la col·laboració en favor d’una economia social i solidària que requereix unes eines financeres per al seu desenvolupament, consolidació i extensió.

Per aquest motiu, hem recollit el conjunt de mesures proposades per les xarxes d’economia social i solidària adreçades a fomentar un sistema integral de finances ètiques (bancàries, no bancàries, i sector assegurador) des de les administracions públiques:

 • Treballar per una coherència de polítiques deixant d’operar amb les entitats financeres que vulneren els drets humans i ambientals
 • Promoure declaracions institucionals a favor de les finances ètiques, la desinversió en la banca armada i contra l’ús de paradisos fiscals.
  1. Adherir-se al Protocol de municipis lliures de banca armada i per les finances ètiques
  2. Adherir-se a la iniciativa Zona lliure de paradisos fiscals
 • Fomentar l’ús, per part de l’administració pública, de les entitats de finances ètiques com a clientes i/o sòcies, i de les assegurances ètiques i solidàries.
 • Fomentar la contractació pública de serveis financers i asseguradors ètics i solidaris
 • Promoure un context favorable perquè les entitats de finances ètiques siguin l’eina financera de les entitats de l’economia social i solidària a través de:
  • Legislació favorable a través d’incentius fiscals com, per exemple, les deduccions fiscals per aportacions de capital social a l’ESS.
  • Co-creació i impuls d’instruments financers entre l’administració pública i les entitats de finances ètiques com:
   1. Fons de crèdit municipal participat per finançar el naixement i la consolidació de projectes d’ESS
   2. Fons d’avals participat per fer front a una hipotètica morositat compartint riscos d’alguns projectes amb el fons local de crèdit
   3. Fons de microcrèdit ciutadà format per persones estalviadores locals i l’Ajuntament per a projectes d’ESS de proximitat
   4. Fons o línies de suport específiques per la capitalització i increment dels fons propis de les entitats de l’ESS
  • Promoure i/o impulsar processos de matchfunding amb entitats de finançament col·laboratiu procomú
 • Promoure la sensibilització ciutadana sobre les finances ètiques i solidàries i treballar per una educació econòmica més crítica i plural

Per a l’elaboració d’aquestes propostes s’ha partit dels següents documents:   Aposteu de debò per l’economia social i solidària al vostre municipi (2023-2026) de la XES, 11 medidas para la promoción de las finanzas éticas, la capacitación financiera y el fortalecimiento de las organizaciones de la ESS de REAS, la campanya Municipis lliures de Banca Armada i a favor de les finances ètiques, la iniciativa Zona lliure de paradisos fiscals d’Intermon Oxfam i la Plataforma per una fiscalitat justa, així com aportacions pròpies de l’Observatori de Finances Ètiques de FETS.

descarrega les propostes