Projectes d’aprenentatge servei

Què proposem?

Els projectes d’aprenentatge servei (ApS) en finances ètiques són propostes educatives que permeten fer una reflexió crítica del sistema econòmic i financer actual, dels seus impactes socials, ambientals i econòmics tant a escala local com global, així com mostrar les alternatives de les finances ètiques i l’economia social i solidària al nostre entorn.

Amb la metodologia d’ApS, l’alumnat desenvolupa nous aprenentatges i coneixements alhora que fa un servei a la comunitat. En aquest cas, s’orienta cap a la sensibilització i la difusió de les finances ètiques al seu entorn directe, com pot ser el centre educatiu (estudiants, comunitat educativa) o el barri.

Són projectes que es duen a terme en col·laboració amb centres educatius de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i universitats.

Com funciona?

Els ApS en finances ètiques s’articulen, en una primera fase d’aprenentatge, en diferents tallers, sessions formatives o visites i implicació a entitats. D’aquesta manera, l’alumnat coneix en profunditat què són les finances ètiques, quines entitats poden trobar al seu entorn i quin impacte tenen. 

A la segona fase dels projectes, els nois i noies desenvolupen un servei on posen en pràctica els seus aprenentatges. Ho fan a través de recerques sobre temàtiques d’actualitat al voltant de les finances ètiques, campanyes de sensibilització i difusió, organitzant xerrades, fires i esdeveniments, elaborant materials comunicatius…

Objectius

  • Implicar els nois i noies en les propostes de les finances ètiques i l’economia social i solidària del seu entorn.
  • Posar a l’abast del professorat que vulgui treballar les finances ètiques i solidàries a l’aula eines i recursos adequats, amb metodologies dinàmiques i participatives.
  • Teixir aliances amb altres entitats, iniciatives i projectes que treballen per una educació econòmica crítica i plural.