Actualitat

CATEGORIES

Notícies
18 octubre 2021

El rol de les finances ètiques en l’articulació i la potenciació de l’ESS- FESC 2021

Els primers 10 anys de la FESC han permès una major visibilitat de tot el món de l’ESS i les finances ètiques sempre hi han estat presents. Moltes d’elles ja existien abans de la primera edició i van jugar-hi un rol important, no només proveint l’ESS de productes financers ètics, sinó participant i sent proactius en l’articulació del Mercat Social.

Passats aquests 10 anys, també és bo mirar d’analitzar quin impacte s’ha generat i, de cara al futur, incorporar l’eina de mesura de l’impacte dins cadascuna de les entitats per tenir-ne un futur anàlisi amb dades recollides. Per aquest motiu, l’informe número 9 dels Papers l’Observatori de les Finances Ètiques  elaborat per la comissió de Balanç Social de la XES, proposa una metodologia que vol ajudar prendre consciència sobre l’impacte que generen les finances ètiques en la seva aposta a favor de la transformació social.

A la taula rodona conversarem sobre quin paper han jugat les finances ètiques dins el sector de l’ESS i quin rol han tingut en l’articulació del mercat social actual, un cop passats els primers 10 anys de la primera FESC. Finalment, i en clau de futur, quin paper pot jugar la mesura de l’impacte per poder fer seguiment i conèixer millor quins impactes es generen des de les finances ètiques.

_____________________________________________________

Taula rodona “El rol de les finances ètiques en l’articulació i la potenciació de l’ESS” a la FESC 2021.

Benvinguda: Jordi Via, FETS
Modera: Nina González, FETS

Amb la participació de:

  • David Díaz de Quijano, Oikocredit Catalunya
  • M.Antònia Bartolí, Fiare Banca Etica
  • Pendent de confirmació, Arç Cooperativa
  • Sergi Salavert, Observatori de les Finances Ètiques
  • Xavi Teis, Coop57Diumenge 24, 10.30h
    Sala Micaela Chalmeta