Actualitat

CATEGORIES

Notícies
6 octubre 2010

Els bancs, còmplices de l’evasió d’impostos

Els bancs, còmplices de l’evasió d’impostos a través de paradisos fiscals, col.laboren en l’incompliment dels Objectius del Mil lenni.

SETEM publica un informe amb les polítiques d’inversió, transparència i rendició de comptes de 49 grans bancs europeus, entre ells el BBVA i el Santander. Les dades demostren que els països pobres perden cada any 160.000 milions de dòlars per l’evasió fiscal.

Noticia publicada a economiasolidaria.org

Llegir la notícia