Actualitat

CATEGORIES

News
16 December 2011

Arç renova la cessió d’ús del segell EthSI

La corredoria d’assegurances Arç va ser la primera corredoria en rebre el distintiu EthSI, i acaba de signar-ne la renovació. Arç Serveis Integrals d’Assegurances és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, i en l’assegurança d’energies renovables.

El segell EthSI distingeix productes o companyies com a ètiques i solidàries. El segell està impulsat per l’Observatori de les Finances Ètiques de FETS, i pretén retornar el valor de mutualisme original del sector assegurador a través de paràmetres com el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

Arç ha rebut el màxim nivell de registre, l’RG2. La certificació de l’EthSi per als productes, i el registre per a les companyies asseguradores i per als gestors, el realitza un comitè avaludador independent.

fotosignaturaok