Actualitat

CATEGORIES

News
17 October 2018

La banca ètica segueix creixent i l’any 2017 va concedir préstecs per valor de 1.267 milions d’euros

L’Observatori de les Finances Ètiques ha presentat les dades del creixement de les finances ètiques l’any 2017

Avui ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2017, que mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’últim any.

A l’acte s’han presentat les dades de l’informe elaborat per FETS- Finançament Ètic i Solidari a través del seu Observatori de Finances Ètiques i Solidàries, en col·laboració amb el Consorci Som Comerç Just i Banca Ètica i el suport de l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona.

DSC_3136p

Per part de l’Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, ha destacat de l’informe que “l’evolució de las finances ètiques a Espanya continua sent molt positiva”. Cal destacar que l’estalvi recollit  “representa un increment del 9,24 % sobre l’any anterior”.

També, segons dades de l’informe, els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya han passat dels 1.022 milions d’euros als 1.267 milions l’any 2017 incrementant-se un 23,96%.

Aquest increment del volum de préstecs de les entitats financeres ètiques, ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb les xifres d’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals a l’Estat espanyol”.

Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser del 2,20 % el 2017, en contraposició al de la banca tradicional, que es va situar en el 7,79 %.

El número de persones usuàries s’ha reduït un 1,83% després de duplicar-se en els últims 5 anys. Paral·lelament, el capital social de les finances ètiques va continuar creixent situant-se prop dels 180 milions d’euros, incrementant-se un 5,25% respecte l’any anterior.

En aquest sentit, Salavert ha apuntat que la banca ética “està molt lluny de les activitats especulatives, apostant decididament per l’economia real”.

Enguany el Baròmetre també ha incorporat la distribució territorial del crèdit atorgat així com la distribució segons els sectors on s’inverteix. Les entitats de finances ètiques que operen a l’estat, han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. A l’estat, el sector més finançat amb un 40,50% és el mediambiental, seguit pel sector social (24,72%) i el cultural (15,36%). Només un 11,78% del finançament és a particulars. A nivell internacional, el 77,70% del finançament es fa a través de microcrèdits.

Territorialment, la Comunitat de Madrid (31,79%) lidera les concessions de préstec seguides de Catalunya (13,83%) i Andalusia (12,95%). Les 3 comunitats agrupen gairebé el 60% dels préstecs atorgats. L’altre 40% queda repartit força equitativament entre la resta de l’estat.

El sector assegurador
També, a partir d’aquesta edició, s’ha donat més visibilitat al sector assegurador dins el món de les finances ètiques. Per fer-ho, s’han utilitzat com a referència aquelles entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat, s’ha mostrat com les assegurances ètiques gestionen un volum de primes de 648.457.159 euros, que suposa un 1,01% del volum total de primes del sector assegurador espanyol.

Les inversions gestionades per les entitats registrades superen els 1.664 milions d’euros. En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades per l’EthSI han gestionat més de 1,8 milions de pòlisses l’any 2017.

Dins l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intermediades de gairebé 12 milions d’euros amb més de 255.000 persones cobertes per les més de 15.000 pòlisses gestionades.

DSC_3323p

La veu de les entitats
Les entitats del Baròmetre del 2017 són les entitats que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i el compliment de tots o de la majoria dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.

Representants de les principals entitats de finances ètiques analitzades al Baròmetre han reflexionat sobre els reptes de futur de les finances ètiques a l’estat espanyol .

Xavi Teis, responsable de comunicació de Coop57, va destacar  que “amb les finances ètiques construïm una altra economia i treballem per la transformació social”.

David Díaz de Quijano, coordinador d’Oikocredit Catalunya a la seva intervenció va dir que “Oikocredit a nivell internacional continua demostrant que fins i tot en un entorn generalitzat de baixos tipus d’interès i alta competència en el sector microfinancer, és compatible la generació de beneficis amb la solidaritat amb els països empobrits del Sud global”.

Per la seva part, Albert Gasch, responsable de relacions associatives de Fiare Banca Etica, va parlar del valor del Capital social que “a Fiare Banca Etica té un poder transformador en la mesura que actualment reuneix a persones d’Itàlia i Espanya amb més de 40.000 persones sòcies que són les que permeten que continuem ampliant el ventall de finançament

Albert Martí,  director comercial del Grupo ACM España (Atlantis) va afegir: “apostem per les assegurances ètiques i volem significar-nos dins aquest sector perquè forma part de la nostra manera d’entendre l’assegurança, tenim un departament d’economia social que s’encarrega d’incorporar els valors a tots els àmbits del Grup, des de la creació de productes fins a comercial

Finalment, Salomé Herce, del departament de comunicació de Triodos Bank, a través d’un vídeo va explicar: “Anem pel bon camí, no hi ha més que veure les xifres que es reflecteixen en el baròmetre durant aquests deu anys. Veiem com han anat creixent les xifres de balanç i com han anat creixent els finançaments a projectes d’economia real”

LLegeix el Baròmetre

238d05e5-45d2-442e-bd85-fcc10e6626ad