Carta oberta a totes les forces polítiques: assolir la justícia social a través de la Justícia Fiscal. 27 mayo, 2020 by FiscalitatJusta

Centenars d’organitzacions socials han enviat a representants de tots els partits polítics de l’arc parlamentari una carta en la qual reclamen que es posin d’acord per dur a terme una reforma fiscal que sigui progressiva, perquè aportin més els que més tenen, i que es posin en marxa mesures contra el frau fiscal, amb l’objectiu d’aconseguir ingressos suficients per finançar els serveis públics. Els signants reclamen l’enfortiment de l’estat de benestar en el context de la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19. Actualment Espanya se situa gairebé cinc punts per sota de la pressió fiscal mitjana a la UE i quatre punts per sota de la despesa pública mitjana de la UE.

Les organitzacions signants recorden que la població espanyola, segons el CIS, considera que els impostos no es cobren amb justícia fiscal i que es dediquen pocs recursos a educació, sanitat, protecció a la desocupació, habitatge, pensions i prestacions socials, ciència i investigació … Per això, d’acord amb el reclam majoritari de la població espanyola, aquestes organitzacions exigeixen a les i els representants polítics que, en el marc de l’actual crisi que precaritza encara més la situació d’àmplies capes de la població, es treballi decididament per una reforma tributària que faci realment efectius els principis de suficiència, generalitat, igualtat i progressivitat. Les coalicions i entitats que promouen aquesta carta sol·liciten “que es torni el protagonisme als impostos directes, que graven a les persones i empreses segons el seu nivell de renda o riquesa, per davant dels indirectes, que afecten en major mesura als que menys rendes i capacitat adquisitiva tenen “.

D’altra banda, subratllen que aquesta reforma “ha de posar límit als mecanismes d’elusió fiscal, que grans empreses i fortunes utilitzen per evitar o reduir el pagament dels seus impostos “. Això passa per “una lluita decidida contra els mal anomenats paradisos fiscals “, alguna cosa en el que han avançat països europeus com França o Dinamarca, que han rebutjat rescatar empreses que operin en paradisos fiscals. L’acord polític ha d’incloure un pacte d’Estat contra el frau fiscal que redueixi substancialment el seu elevat nivell, dotant a l’Administració tributària dels mitjans necessaris a tal fi i desplaçant la investigació cap a les grans bosses de frau “, conclou el document.

Accedeix a la carta oberta a les forces polítiques

carta