Actualitat

CATEGORIES

News
4 May 2009

ExC (Eivissa pel Canvi) proposarà al Parlament potenciar la implantació de la banca ètica

ExC (Eivissa pel Canvi) proposarà al Parlament potenciar la implantació i desenvolupament de la banca ètica.

El Grup Parlamentari Mixt presentarà una proposició no de llei a la Comissió d’Afers Socials del Parlament per demanar al Govern que potenciï la implantació i desenvolupament de la banca ètica mitjançant la creació d’un marc legislatiu adequat.

Notícia publicada a Última Hora digital Ibiza

Llegir la notícia