FETS celebra 20 anys promovent les finances ètiques i solidàries

 

FETS va celebrar el passat 13 de juny el seu 20è aniversari amb una festa a l’Institut d’Estudis Catalans per commemorar dos dècades promovent les finances ètiques i solidàries.

En primer lloc va haver l’assemblea general d’entitats sòcies on es van presentar els Resultats Enquesta Estratègica i aprovar el Pla Estratègic de FETS que marca les properes línies d’acció prioritàries per als propers 3 anys (2020-2023) i la Memòria 2018.

8

A continuació va tenir lloc acte commemoratiu seguit d’un sopar pica pica per celebrar l’aniversari de l’entitat juntament amb les entitats sòcies i persones amigues, col.laboradores i companyes de l’economia social i solidària, les finances ètiques i l’acció social. FETS, que aplega en l’actualitat una trentena d’entitats, va voler reunir a totes les persones que han format part de la història de l’entitat aquests  anys de trajectòria.

Maite Codina va fer de conductora de l’acte donant pas a diferents persones clau de la vida de FETS que van explicar perquè ha estat important la tasca de l’entitat durant aquests 20 anys i què li demanen que faci a partir d’ara. A l’acte van parlar alguns dels presidents i coordinadors de l’entitat d’aquests anys: Oriol Alsina, Quim Sabater, Arcadi Oliveres, Josep M. Gasch, Jordi Via, i Jordi Marí.

3

L’actual presidenta de FETS, M.Antònia Bartolí, va llegir alguns poemes acompanyada a la guitarra per l’Albert Gasch.

4

A més, durant l’acte es podia visitar una exposició amb la historia de la entitat amb imatges i la cronologia de la seva història.

2

“Aquesta jornada volia ser un moment de trobada i d’homenatge a les entitats i les persones que van impulsar l’entitat i que han treballat perquè les finances ètiques siguin una realitat”, apunta Nina González, coordinadora de l’entitat.

Maria Antònia Bartolí,  va afegir “FETS encara pot contribuir a la sensibilització i a l’educació per una economia crítica i transformadora, pot ser un espai de trobada i xarxa entre les finances ètiques i l’economia solidària. Però també pot ser útil a la societat i a les entitats financeres ètiques amb instruments com ara el Baròmetre, el segell Ethsi i amb estudis i informes d’interès per a totes les entitats i per a la ciutadania. Així que al cap de 20 anys de vida de l’entitat tenim nous reptes i objectius renovats, que ben segur aconseguirem amb les vostres aportacions i col.laboració i qui sap si potser durant 20 anys més.”

A l’acte es van lliurar unes guardioles como a records commemoratius i els assistents van poder gaudir de la música de Apocadixie Cotton Pikkers.

1

Una mica d’història

L’any 1999, ara fa 20 anys, un seguit d’entitats socials catalanes, preocupades per la manca de sentit crític en l’ús dels nostres diners, es varen reunir per crear FETS, Finançament Ètic i Solidari. El seu objectiu principal era agrupar un nombre suficient d’entitats catalanes del tercer sector i l’economia social per promoure els principis de la banca ètica a Catalunya i la creació d’una entitat financera ètica al nostre país

Al moment de néixer, un dels reptes de l’entitat era donar a conèixer una realitat força desconeguda a Catalunya: la banca ètica. Avui, Catalunya és una de les regions d’Europa que compta amb una major diversitat d’actors en l’àmbit de les finances ètiques i solidàries.

A l’octubre del 2000 va tenir lloc un dels projectes més ambiciosos de FETS. L’organització del 1r Congrés internacional de banca ètica a Catalunya, amb un doble objectiu: donar a conèixer l’existència d’experiències internacionals consolidades en el món de la banca ètica i encetar un debat local entre les entitats del Tercer Sector, bancs i caixes d’estalvi. Vàrem comptar amb la participació d’experiències internacionals com la Banca Popolare Etica o el Triodos Bank, avui presents a la nostra terra.

7

Posteriorment, l’activitat de l’entitat s’ha centrat especialment en la sensibilització i la divulgació de les finances ètiques. S’han editat llibres com “La banca ètica. Molt més que diners”, que va ser llibre de referència sobre banca ètica durant molt temps, s’ha consolidat la presència de la banca ètica en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica i en l’economia social i solidària catalana.

Des de FETS s’ha treballat intensament per acostar les finances ètiques a la ciutadania, les administracions públiques, , al comerç just, al microcrèdit i, darrerament, s’està treballant molt especialment amb el món educatiu, des de l’educació secundària fins a la universitat, convençuts que la transformació social comença per l’educació.

Els 20 anys agafen l’entitat en un moment de satisfacció pels èxits aconseguits i encarant reptes que haurien de contribuir a tenir un sistema financer més just i sostenible.

Durant tots aquest anys s’ha anant treballant per promoure les finances ètiques i tot això ha estat possible gràcies a la feina de moltes persones i entitats que, entre d’altres, han comptat amb espais com el de FETS per construir aquesta realitat.

Aquest esdeveniment ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona

dipu