Actualitat

CATEGORIES

News
2 June 2016

L’ètica de Fiare Banca Etica

Juan Garibi, com a director de la sucursal espanyola de Banca Popolare Etica, ha explicat que per triar banca ètica un/a ha de tenir voluntat de militància, donat que s’han de vèncer certes incomoditats en la gestió i operativa, posant al damunt de la balança, els beneficis a nivell de societat en els quals s’està participant.

Ha explicat que la creixent desconfiança dels ciutadans respecte al sistema financer, ha estat un dels pedals que ha ajudat a què el projecte de la banca ètica vagi cada vegada més enllà, recollint més clients i actius. La presa de decisió participativa i democràtica, d’acord amb criteris tècnics i ètic-socials, i la persecució de benefici social i ambiental, en tant que es treballa invertint en economia real i solidària; és un tret diferenciador tant de Fiare Banca Etica com de totes les entitats de finances ètiques. Igual que els principis de transparència, ètica aplicada, implicació i coherència tant en la gestió interna com en les decisions d’inversió, que busquen projectes amb potencial transformador, incorporant també la perspectiva de gènere. En cap cas financen partits polítics i altres projectes més propis de la banca convencional donada la seva visió i missió.

Consulta l’article del diari públic